Visjoner

Fellesskap, Inkludering og helse i lokalmiljøet gjennom glede og mestring 

Målsetning

Hovedmålet er – sammen med andre – å bidra til å bygge og utvikle et godt oppvekstmiljø og voksenmiljø. Hele organisasjonen skal derfor styres med forankring i følgende stikkord:

- Lokalmiljøet

- Idretts- og Ungdomsaktiviteter

- Fellesskap

- Barn, ungdom og voksne

- Synlighet

SHIUL skal bli oppfattet som en ærlig og redelig organisasjon som

ivaretar sine forpliktelser i idrettens organisasjon.

Verdier

SHIUL skal være et viktig samlingspunkt på Hemnes, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse. SHIUL skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert idrett. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.