top of page

Informasjon til spillere på klubbens 11- og 12- årslag og deres foresatte. Sone- og kretslag

 

Akershus fotballkrets tar hvert år ut spillere til sine aldersbestemte kretslag. Kretslag består av de beste spillerne fra hver årgang i kretsen fra det året de fyller 13 år.

 

Som del av uttaket til og trening av kretslaget er kretsen delt inn i tre soner, delvis basert på nivå (sone 1) og delvis basert på geografisk tilhørighet. Uttak til sonetrening og -lag arrangeres på høsten det året spillerne fyller 12 år.

 

Som forberedelse til, og en del av, soneuttaket, arrangerer kretsen i samarbeid med Sparebank 1 talentskole i høstferien det året spillerne fyller 11 år, og i vinterferien det året de fyller 12 år. De beste spillerne på talentskolen blir invitert til kretstrening våren etter.

 

Akershus fotballkrets beskriver aktuelle spillere slik: «Talentskolen er for gutter og jenter. NFF Akershus ønsker at klubbene melder inn de spillerne som er ivrigst, og som i tillegg viser de rette holdningene til å trene, og til å utvikle seg til å bli gode fotballspillere. Vi ser etter spillere som viser eierskap til egen utvikling. Hver klubb kan maks nominere 3 utespillere og 1 keeper fra hvert kjønn. Kretsen understreker at dette er et tiltak rettet mot de aller ivrigste i klubbene, og skal ikke ses på som et generelt aktivitetstilbud i vinterferien»

 

Det er trener som nominerer spillere til talentskolen og soneuttaket,, og klubbens fotballstyre som tar ut kandidatene basert på treners nominasjon og kretsens retningslinjer.

 

Uttaket til talentskolen i høstferien binder ikke klubben til å ta ut de samme eller andre spillere til talentskolen i vinterferien eller til soneuttaket. Høsten 2019 foregår soneuttaket for J2007 på Skjetten 22.september og for G2007 på Skjetten 13. oktober. Nominasjon skjer ca 1 mnd før. Fotballgruppa i SHIUL.

SHIUL dekker kun tiltak i regi av krets og forbund

Martinodegaard.JPG
bottom of page