top of page

Turneringsreglement

Sebra Cup i fotball spilles etter Norges fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet. Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet. Spørsmål om turneringsreglementet sendes til fotball@shiul.no .1. Spilletid - kampstart - spillere

1.1. Spilletider.

6-7 åringene spiller kamper på 2x10 min. 

6-7 åringer spiller 3<3

8-9 åringer spiller 5<51.2 Lag skal møte på banen minst 10 min før kampstart. Lagleder skal informere sekretariatet at de er kommet, legge frem eventuelle dispensasjoner og få opplysninger om garderobe.

Hjemmelaget er det laget som står først i programmet.

1.3 Dersom to lag har like draktfarger, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte overtrekksvester. Lagene må ha med egne overtrekksvester.

1.4 Kampene settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark.

Lagene bytter side etter 10 min/15 min uten pause mellom omgangene. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.

1.5 Spillere kan delta på flere lag i samme aldersklasse.

1.6 Bruk av overårige spillere.
Turneringen følger NFFs regelverk om at det er tillatt å bruke inntil 1 overårig spiller pr. kamp i alle klasser. Turneringsledelsen kan fravike regelverket gitt avtaler inngått i forkant av Sebra Cup.

Overårige spillere kan ikke være mer enn ett år for gamle og  Sebra Cup kan i noen tilfeller gi tillatelse til å bruke spillere fra andre klubber, såkalt lånespillere.
Dersom sekretariatet reiser tvil om en spillers alder plikter lagledelsen å fremlegge dokumentasjon for alder. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan fremlegges kan sekretariatet beslutte å nekte spiller å delta i turneringen. 

 

1.7 Hvor mange innbytter er det lov til å gjøre i løpet av en kamp?
Det er ingen begrensninger på antall bytter i Sebra Cup. Det vil være flyvende bytter.


Karantene
Det praktiserer ikke gule/røde kort i turneringen.

bottom of page