Trenerveileder

Trenerveileder (TV) har det overordna ansvaret for å veilede, støtte, instruere og lære klubbens trenere ift sitt daglige virke på treningsfeltet. Det overordna målet er å få så gode treninger som mulig, som er godt planlagt og tilrettelagt slik at spillerne opplever stor aktivitet, tilpasset mestring og utfordringer til eget stå-sted og et fokus på mestring og ikke resultater.

 

TV har ansvaret for: 

- Jevnlig kontakt med trenerne.

- Være en trener for trenerne. 

- Bruke sportsplanen som mal for all instruksjon og veiledning.

- Være med å kartlegge kompetanse og bidra til ytterligere utdanning sammen med Sportslig ledelse.

 

- Evaluering, flere ganger gjennom sesongen, med de ulike trenerne. Hjelpe trenerne i å bli bedre og finne måter som kan gjøre hverdagen enklere. 

 

- Bistår og henviser videre til sportslig ledelse, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de skal melde på laget i kommende sesong. 

 

- Delta på kretsens kurs og seminarer for rollen.