top of page

Trenerveileder og Spillerutvikler

Trenerveileder (TV) har det overordna ansvaret for å veilede, støtte, instruere og lære klubbens trenere ift sitt daglige virke på treningsfeltet. Det overordna målet er å få så gode treninger som mulig, som er godt planlagt og tilrettelagt slik at spillerne opplever stor aktivitet, tilpasset mestring og utfordringer til eget stå-sted og et fokus på mestring og ikke resultater.

 

TV har ansvaret for: 

- Jevnlig kontakt med trenerne.

- Være en trener for trenerne. 

- Bruke sportsplanen som mal for all instruksjon og veiledning.

- Være med å kartlegge kompetanse og bidra til ytterligere utdanning sammen med Sportslig ledelse.

 

- Hjelpe trenerne i å bli bedre og finne måter som kan gjøre hverdagen enklere. 

 

- Bistår og henviser videre til sportslig ledelse, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de skal melde på laget i kommende sesong. 

 

- Delta på kretsens kurs og seminarer for rollen.

- TV koordinerer med Rekrutteringsansvarlig ved oppstart av nye lag.

- Videreutvikle og følge opp klubbens "øvelsesbank".

- Bidra til og følge opp Fotball SFO og Akademi.

- Bidra til klubbens jentesatsing.

Spillerutvikler

- Har ansvar for fotballfaglige ekstratiltak utover lagsnivåene. (Jentetrening, «kapteinsskolen», keepertrening)
- Oppfølging av spillerutviklingsgrupper på tvers av årsklasser.
- Være med på å tilrettelegge for gode hospiteringsordninger i klubben – samarbeid mellom årstrinn. 
- Være klubbens forlengede arm inn mot samarbeidsklubb, krets og toppklubb når det gjelder spillerutvikling, kretslag og landslag 

bottom of page