top of page
forsikringssenter.jpg

Informasjon om fotballforsikringen

Alle aktive utøvere i Søndre Høland IUL er forsikret gjennom en egen forsikringsordning fra NFF. Dette gjelder både spillere, trenere og lagledelse, så fremt de er registrert og godkjent av klubben. 
 

Du må ha et gyldig medlemskap for å være forsikret. 

 

Det er viktig at medlemskap betales på forfall, og det er ikke tillatt med deltagelse i trening eller kamp uten registrert medlemskap. 
Vær også oppmerksom på at forsikringen bortfaller dersom du som aktiv deltar for andre klubber, uten skriftlig godkjennelse fra 
egen klubb. Slik godkjenning skal gis av Fotballstyret. 

 

Med gyldig medlemskap har du tilgang til Idrettens helsesenter,
som gir et kvalitetssikret tilbud ved skade og behov for helsehjelp.

Viktige adresser og informasjon ved skade

 

Ring og få gratis rådgivning hos skadetelefonen

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon:

Telefon: 987 02 033  -  åpen alle dager mellom 09:00 - 21:00

Fotballforsikringen gir deg tilgang til;

 

  • Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin

  • Bestilling av utredning og behandling

  • Tilgjengelighet og oppfølging

  • Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)

 

Ved akutte situasjoner og behov for rask hjelp kan du få umiddelbar
behandling via idrettens legevakt på Ekeberg

 

Adresse: Ekebergveien 101. Inngang vis a vis Ekeberghallen.

idrettens legevakt bilde.jpg
såret-fotballspiller-med-ball-på-arkivfo
bottom of page