Seksåringer

Dette laget vil stille på tiltak og cuper

Hoved Trener: Charlotte Erlandsen

Tlf: 954 48 891

E-post: chtyse@hotmail.com

Ass Trener: Martin Hellesjø

Tlf: 455 17 694

E-post: martin_helle@hotmail.com

Ass Trener: Petter Larsen

Tlf: 922 11 434

E-post: larsen@takstpartner.no

Lagleder: Asbjørn Basnes

E-post: asbjorn@vevromerike.no

Tlf: 472 39 999