top of page

Rollebeskrivelser

I en fotball gruppe vil det være mange roller som skal fylles.

Kvalitetsklubb er med på å sette dette i system og fordele oppgaver på flere roller.

For å gi folk ett innblikk i hvilke roller som har de forskjellige funksjonene har vi laget en oversikt og roller og hva de forskjellige funksjonene gjør.

bottom of page