top of page

Publikumsregistrering

For myndighetene er det viktig å komme i kontakt med personer ved evnt. smitteutbrudd.

SHIUL er derfor, ved forespørsel pålagt å gi kommuneleger og helsemyndigheter lister over deltagere inkl. tilskuere ved våre arrangementer.

Vi er derfor nødt til å be alle utøvere, ledere og tilskuere, som ikke allerede er registrert via kamprapport, å registrere seg via en QR-kode.

Man registrerer fullt navn, mobilnummer og bostedskommune.

Listene vil bli slettet etter 14 dager ihht. reglementet for oppbevaring av opplysninger.  

Registrering

Takk for innsendingen din!

Hygiene tiltak.jpg
bottom of page