top of page

Politiattestansvarlig

Rapportere status for politiattester til fotball styret ved oppstart av ny sesong.

Fotball Styret gir beskjed om nye tillitsvalgte i Fotballen til Politiattestansvarlig som sørger for at disse har/skaffer seg Politiattest.

Sikre at klubbens webside til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon og linker om politiets/NIFs ordininger mht. politiattest.

Søndre Høland IUL skal være et trygt og godt sted å være for alle våre medlemmer.

Som ett viktig del av dette arbeidet skal alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver i SHIUL. som innebærer et ansvars -eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Også personer under 18år skal avkreves politiattest- nedre aldersgrense er 15år.

Oppgaver:

Når vi får inn nye ansatte/frivillige medlemmer med verv i SHIUL, som har krav til politiattest skal ansvarlig for politiattest gjøre følgende:

  • Sjekke med lister over de vi har registrert i klubben med godkjent politiattest, om attest er fremvist og at den fortsatt er gyldig. Står ikke vedkommende på denne lista, skal vedkommende kontaktes og bli bedt om å fremvise/søke om godkjent attest.

  • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende/gi dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.

  • Fremgangsmåte for elektronisk søknad finner man her.

  • Søkere over 18år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18år må ha søknaden signert av foresatte.

  • Politiattestansvarlig dokumenterer dato for fremvist attest i eget rigister som klubben har utarbeidet.

  • Sørge for at ingen trenere eller lagledere får tiltre sitt verv før fremvist godkjent politiattest er vist.

politi.jpg
politi_web.jpg
bottom of page