top of page

Organisasjonskart

SHIUL er ett fleridrettslag men er organisert under hovedforeningen.

Årsmøtet er høyeste organ i klubben.

SHIUL er organisert som selvstendige grupper basert på aktiviteter.

Det er etablert et hovedstyre. SHIUL har ansatt daglig leder.

Hovedstyret består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Lederne i gruppene innkalles til møte med hovedstyret 4 ganger pr år, daglig leder deltar på hvert møte. Styret velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra hovedstyret. SHIUL er medlem av Norges Idrettsforbund og forpliktet til å følge NIF’s lover og bestemmelser.

bottom of page