top of page

Kvalitetsklubb ansvarlig 

Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Søndre Høland IUL sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet.

Kvalitetsklubbansvarlig bør være medlem av fotballgruppas styre.

Oppgaver:

  • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets i kvalitetsklubbspørsmål.

  • Ansvar for årlige statusgjennomganger for Kvalitetsklubb.

  • Gjøre kvalitetsarbeidet synlig internt i klubben, og at dette setter en standard på trenere, ledere og verdiarbeid i klubben.

  • Ansvarlig for at samtlige innleveringsfrister overholdes.

  • Ansvarlig for å overføre kompetanse om kvalitetsklubb konseptet til nye styremedlemmer og sikre at status som kvalitetsklubb opprettholdes over mange år.

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet, i klubbens planverk i praksis.

  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt

  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

bottom of page