top of page

Trenerkompetanse

Søndre Høland IUL – Fotball ønsker å være en foregangsklubb med utdannede trenere på alle lag. Vi ønsker at så mange av våre trenere skal tilegne seg nødvendig kompetanse til å gjennomføre treninger med høy aktivitet og riktig sportslig nivå slik at spillerne får utfordringer tilpasset eget nivå og der hvor trygghet og mestring går hånd i hånd med et mestringsfokus. Vi vil at våre spillere skal oppleve treningene så motiverende at de tar med seg ballen på løkka, og at de gleder seg til neste trening, før de går hjem fra forrige….
Klubbens målsettinger er:

6-10 år:

  • Minimum en trener på hvert alderstrinn har gjennomført Grasrottrener 1

  • Alle trenere har deltatt på Barnefotballkvelden.

11-12

  • Minimum en trener pr alderstrinn har gjennomført Grasrottrener delkurs 1 og 3

  • Alle trenerne har deltatt på Barnefotballkvelden.

13-19

  • Minimum en trener pr alderstrinn har Grasrottrener delkurs 1-4

bottom of page