top of page

Klubbhåndbok for SHIUL Fotball (revidert 30/6-21)

Logo Farge-1.png

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Informasjonen er tiltenkt til alle tillitsvalgte i klubben: lagledere, trenere, dugnadsansvarlige, styret, komiteer, grupper mf.

Her har du tilgang til alt fra Handlingsplanens hovedpunkter, medlemskap, noe sportslig, lagledelse, Fair Play til diverse regler/retningslinjer vedrørende administrativt/økonomiske forhold, anlegg, nettside, turer, dugnader, og informasjon fra Norges Fotballforbund/ Akershus Fotballkrets.

Her får du svar på de fleste spørsmål vedrørende drift av lag i Søndre Høland IUL Fotball.

Under finner dere kartotek til de ulike avsnittene i klubbhåndboken.

IMG_20190504_064619.jpg
G13 1.jpg
SHIULm.jpg
senior opprykk 2019.jpg

Klubbinformasjon:

Klubbnavn:                               Søndre Høland Idretts og ungdomslag

Stiftet:                                       5 mars 1911

Idretter:                                     Fotball, Håndball, All idrett, Svømming, Sykkel, Ski, 

Postadresse:                            Bråtevangveien 7, 1970 Hemnes

E-postadresser:                       Fotball@shiul.no        nina@shiul.no

Internettadresser:                    shiulfotball.no            shiul.no        

Organisasjonsnummer:          983958397    

Bankforbindelse:                     Høland og Setskog Sparebank

Bankkontoer:                           1280 23 32422

Medlem av forbund:                Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske                                                    komité

Tilknyttet:                                 NFF Akershus

Kartotek klubbhåndbok:

Organisasjon

Medlemskap

Klubbens aktivitetstilbud

Rollebeskrivelser

Klubbdrift

bottom of page