Kampvertens oppgaver

Kampverter ved hjemmekamper for SHIUL.

 

Det følgende er et sammendrag av NFFs retningslinjer for kamper i «koronaperioden». Reglene er oppdatert pr 04.08.2022. Referanser til Fotballens koronahåndbok: FKH med sidetall. Referansene er ment som hjelp i tilfelle tvil om hva som gjelder.

 

Generelt. FKH s 7. Deltagerne skal alltid forholde seg til:

Syke personer skal holde seg hjemme

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.

Holde minst én meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra.

 

Definisjoner. FKH s 7:

Med anlegget menes summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober, kiosk o.l.

Med banen menes kamparealet og innbyttersonene.

 

Regler for baner og anlegg. FKH s 7 og 10:

Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de (banene) skal være separate og tydelig adskilt fra hverandre med minimum to meter inkludert innbyttersoner og publikumssoner.

Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig skal ikke overstige 200 stk. Dette gjelder spillere og publikum. Funksjonærer som står for gjennomføring av kampen regnes ikke som en del av deltagerantallet.

På en bane kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.

 

 

Kampvertens ansvar (FKH s 7):

 

Registrering av alle som er til stede

Alle på banen skal registreres. Hvert lag er ansvarlig for registrering av sine spillere, trenere og ledere. Hjemmelaget er i tillegg ansvarlig for at dommerne er registrert.

Hjemmelaget, ved kampvert, er ansvarlig for å føre lister over publikum med kontaktinfo for mulig smittespredning (FKH s 7). Hvis det er praktisk mulig kan registrering av bortepublikum overlates til bortelaget.

Etter kamp leverer lagene listen til kampverten. (Koronahåndboka, Sjekkliste før, under og etter kamp) 

Lister til utfylling ( navn, telefon nr og E-post ligger i ferdige mapper inne på Sebra stua.

Utfylte lister legges på Sebra-rommet. Fair play-ansvarlig tar vare på dem i minst 10 dager.

Avstand:

Kampverten er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser hvor trenere, innbyttere og publikum skal oppholde seg.

Hjemmelaget, ved kampvert er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen (FKH s7).

 

Andre oppgaver for kampvertene:

Vi tar sikte på å ha to kampverter på hjemmekampene. Den ene sørger for oversikt og føring av lister over publikum, den andre tar seg av vanlige kampvertoppgaver i tillegg til å:

Administrere våtservietter og sprit til håndhygiene. Deltagere, trenere og lagleder får våtserviett og skylles med sprit før og etter kamp.

Passe på håndsåpe og toalettpapir på WC samt passe på tilstanden.

Sprite av ballen før og etter kamp.

Forsterket renhold regner vi som gjennomført ved at toaletter og eventuelt garderober rengjøres grundig hver dag, samt at kampvert inspiserer toaletter og rydder/rengjør ved behov.

 

Spørsmål om uklarheter og forslag til forbedring rettes til: Fair play-ansvarlig Trond Helle Bergsjø. Åsenveien 4, tlf: 913 48 485, e-post: tbergsjo@online.no