top of page

Kampvertens oppgaver

Kampverter ved hjemmekamper for SHIUL.

 

Oppgaver for kampvertene:

Vi ønsker å ha to kampverter på hjemmekampene.

Kampvertens oppgaver:

Hjemmelaget skal stille med kampverter til alle kamper i barne- og ungdomsklasser i regi av kretsen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair-play, og også være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på gul kampvert-vest, og har med seg foreldrevettkort.

Organisering av kampvertoppgaver

 • Fotballgruppas Fair-play ansvarlige har overordnet ansvar for kampvertene.

 • For hvert lag er lagleder ansvarlig for opplæring og oppnevning av kampverter

 • Kampvertene har en viktig rolle som krever noe erfaring og rutine

 • Det bør være derfor et begrenset antall personer for hvert lag som deler på kampvertoppgavene

 • Kampvertene må være «til stede» i kampen og ikke glemme kampvertoppgavene

 • Selv om kampverten under de fleste kamper har en tilbaketrukket rolle, må kampvert være klar til å utøve en viss myndighet

 • Kampverten bør ha foreldrevettkort som deles ut som en påminnelse når det er nødvendig

 • Ved behov kontaktes/tilkalles representant for sportslig ledelse

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 • Ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Prate med dommer i pausen.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen og på riktig side av banen

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen

 • Takke begge lag og dommer

 • Rydde rundt banen etter kampslutt

 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller sportslig ledelse hvis det oppsto uønskede hendelser før, under eller etter kamp

 

Spørsmål om uklarheter og forslag til forbedring rettes til: Fair play-ansvarlig Trond Helle Bergsjø. Åsenveien 4, tlf: 913 48 485, e-post: tbergsjo@online.no

kampvert.jpg
bottom of page