top of page

Hjemmekamper på Bråtevangen

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små Søndre Høland IUL – Fotball ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere.

Det betyr at alle våre spillere, trenere, ledere og foreldre sammen med motstanderens spillere, trenere, ledere og foreldre OG, ikke minst, dommeren, skal oppleve at det å komme til Bråtevangen er en fin opplevelse i trygge og gode rammer.

Det skal være en kjent sak i fotball Akershus, og kanskje også i Norge, at Bråtevangen er et godt sted å være. For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Krets Dommere:

I SHIUL skal alle dommerne tas godt i mot, bli vist til garderoben.

Dommere tilbys noe og drikke. Det er også viktig å ha kontakt med dommeren i pausen og etter kampen, og alle papirer skal underskrives som avtalt.

Dommerens sikkerhet er klubbens ansvar, og det er i alles interesse at denne beskyttes underveis og etter kampen, hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner.

Formaliteter:

Hvert år skal alle trenere og ledere settes inn i reglene for spill, bane og utstyr, slik at de til enhver tid har full oversikt.

Rutiner for oppfølging av tilbakemelding og sanksjoner fra krets

Sportslig Ledelse har ansvaret for respons, reaksjon, og oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets.

Dette kan delegeres til trenerteamet om det er hensiktsmessig.

Trener teamet, og Sportslig Ledelse skal informeres ved tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets.

Kampvert:

Hvert lag skal ha en tydelig kampvert som har som oppgave å ta i mot gjester og dommere og være en positiv stemningsskaper både hos hjemme- og bortelag.

Kontakt med dommere før, under og etter kampen er også viktig.

En av de viktigste oppgavene blir å sørge for at lagene skilles «som gode venner» og ønske alle velkommen tilbake neste gang.

Fair-Play møte:

Trenere fra hvert lag skal ha en samtale med dommeren ca 20 min før kamp. Hjemmelagets trener tar initiativ til samtalen, her vil dommer gå gjennom regelverket og oppklare eventuelle misforståelser og oppmuntre til en fair og positiv kamp.

Seniorkamper A-kamper:

Seniorkampene følger de samme retningslinjer som barn og ungdomskampene.

Her vil det i tillegg være speaker under kamp, loddsalg med premier, åpen kiosk og kåring av dagens Søndre gutt.

Hvert av lagene samt dommere får frukt og drikke plassert i garderobene før kamp.

animiertes-fussball-bild-0032.gif
fotball-sko-og-ball-27716.jpg
bottom of page