top of page

FIKS, PÅMELDING og OVERGANGSANSVARLIG I

SØNDRE HØLAND FOTBALL

Klubben har en FIKS-ansvarlig som også er ansvarlig for lagspåmelding og overganger, og har nødvendig kompetanse for rollen.

Rollebeskrivelse:

Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplæring   i bruken av FIKS. Etter bl.a årsmøtet.(hvor dupplettkontroll blir brukt)

Opplæring av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og   resultatregistrering, samt følge opp og bistå hvis registering og   kamprapporter ikke blir levert eller registrert.

- Administrere klubbopplysninger ved behov.

Informere i februar/mars hvert år trenere/lagleder/styremøte på hva   FIKS er og hvilke lag som skal bruke det.

FIKS ansvarlig melder på alle klubbens lag i serien og godkjenner   påmeldingene i samråd med sportslig ledelse.

- Melder av lag til serien, forandre nivå innen fristen, hvis det viser seg at det er nødvendig.

- FIKS ansvarlig melder på yngre lag til Norway cup samt andre turneringer som krever FIKS- påmelding.

-  Påser at alle lagene har hovednavn og evt et lags navn i serien. (hvit og svart)

- Melder på antilag, der det er behov

- Aktivisere og passivisere forsikringer på spillere

- Flytting av kamper i barnefotball i FIKS ( når det blir aktuelt å gjøre det i FIKS.)

Administrere og betale overganger i Fiks i samråd med sportslig   ledelse.

- Ansvar for å melde på lag/klubb til cuper og andre relevante arenaer.

- Hvordan bruke FIKS?
Opplæringsvideoer og brukermanualer for bruk av FIKS i klubben finner man her: 

bottom of page