top of page

Årshjul Fiks, Påmelding og Overgangsans. 

Januar:

- Påmelding lag 10-19år til seriespill 2.div, og lavere.

- Søknad cuper/turneringer sommer/høst.

- Innsending av oppgjørsskjemaer for påmeldte lag.

- Påmelding inne KM. (13-15år)

Februar:

- Påmelding av mini lag 8-9år.

- Innsending av oppgjørsskjema for mini lag 8-9år.

Mars:

- Registrere nye personer, roller, og spillere i FIKS.

- Gi opplæring/innføring i bruken av FIKS til nye brukere.

- Gå igjennom laglister, og rydde opp i inaktive/pasifiserte spillere.

Desember: 

- Melde på klubbens senior lag. (Siste frist 6.Januar)

- Melde på lag til 1.div krets serier. Gutter/jenter. (Siste frist 6.Januar)

- Melde på lag til inne KM. (16år til Senior)

bottom of page