top of page

Fair-Play ansvarlig

Fair play (FP) er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. FP handler om det som skjer på og utenfor banen. Utvikling, planlegging og gjennomføring av FP aktiviteten i SHIUL Fotball. Det overordnede målet er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FP mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. 

Ansvar: 

- Fotball gruppas ansvarlig for arbeidet med FP. 

 

- Sørge for at FP aktiviteter utvikles og løftes ut i         fotballgruppa. 

 

- Bistå klubben med informasjon og kommunikasjon av FP   arbeidet 

 

- Fremme aktivt FP engasjement i lagene. 

 

- Fotball gruppas kontakt person inn mot krets og forbund i   FP arbeidet.

Oppgaver: 

- Utarbeide og ha ansvar for FP plan for fotball i SHIUL.

- Rekruttere FP-/kampvert- ansvarlige på lagsnivå. 

 

- Arrangere årlig FP-skole for de som fyller 10 år det året. 

 

- Gjennomgå FP-programmet med alle lag og dommere en   gang pr semester. 

 

- Produsere FP relaterte aktiviteter. 

 

- Forankring av FP i styret. 

 

- Delta på foreldremøter,trenermøter/trenerforum,   lagledermøter/laglederforum. 

 

- Utarbeide og sørge for undertegning av fair play-kontrakt   med alle spillere i klubben. 

 

- Ta tak i og løse fair play-relaterte problemer som   rapporteres eller dukker opp. 

 

- Via styre, sportslige ledere,dommeransvalig og hjemmeside   ansvarlig kommunisere og fremme FP aktiviteter, planer og   arbeid. 

 

- Delta med fair play-aktivitet på Tine fotballskole

0e85d133318579.5605d834c29b0.jpg

Det handler om Fair-Play ikke sant !!!

bottom of page