top of page

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig heretter nevnt som DA har en tydelig og definert rolle i klubben. Og rapporterer til klubbens fotball styre. DA skal også ha god kontakt og samarbeid med klubbens styre ved Nestleder, samt lagledere og trenere.

DA sin hovedoppgave er å følge opp klubbens dommere, i tillegg skal DA i hovedsak stå for rekrutteringen av nye klubb-/kretsdommere. Det betyr en god samordning med sportslig utvalg og klubbens fotballstyre, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Rollebeskrivelse:

 

- DA har ansvaret for klubbdommeroppsettet for gjeldende   sesong (vår/høst). Herunder også til turneringer arrangert av   klubben. (Gjelder de serier hvor kretsen ikke oppnevner dommer)

- DA skal legge til rette for å følge opp, og veilede klubbens dommere i kamper.

- DA har ansvaret for å rekruttere og beholde nok lag ift. antall lag.

- ​DA skal legge til rette for å tilby dommerkurs til de som ønsker   det.

  • Arrangere klubbdommerkurs for klubbens 13-åringer.

  • Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.

- DA har ansvaret for å tilby de som har ambisjoner og talent videre   oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

- DA skal ha ansvar for å påse at utstyr til dommere inngår i klubbens   utstyrsavtale.

- DA skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i   klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

- Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med   klubbens lag. Herunder   mulig deltakelse på treningsleir.

- DA/stedfortreder med dommerbakgrunn skal delta på samlinger/kurs   i regi av NFF Akershus.

- DA/stedfortreder skal årlig ha en samling med klubbens   ungdom-/seniorlag hvor lagene   informeres om årets retningslinjer og   regelendringer fra Norges Fotballforbund.

- DA er klubbens kontaktperson mot krets ved spørsmål ang.   dommere.

bottom of page