top of page

Basisakademiet

INTRODUKSJON TIL BASISAKADEMIET.

SHIULs tilbud til dem som ikke spiller fotball, men har lyst til å prøve.

 

Mange gutter og jenter, i noen klasser de fleste, begynner å spille fotball i 6 til 8 års alder. Noen av disse slutter allerede etter et år eller to pga manglende interesse eller manglende mestring

 

Hvis interessen kommer tilbake senere, er det oftest vanskelig eller umulig å komme inn på laget, fordi de som har trent med laget har kommet et langt stykke som fotballspillere. Barn som ikke begynte å spille fotball i «riktig» alder erfarer selvsagt det samme.

Vi tenker at noen av barna som sluttet tidlig, eller ikke begynte sammen med de andre fra samme årskull, allikevel har lyst til å spille fotball. Vi starter derfor SHIULs BASISAKADEMI, hvor de som «ikke mestrer fotball» kan få en ny sjanse. Vi skal ikke starte eget lag, men håper at de som begynner hos oss etter en tid kan mestre spillet så godt at de kan komme inn på sin årsklasses lag i SHIUL. Dette er et absolutt lavterskeltilbud, men for å komme noen vei er trening selvsagt en forutsetning. Det kan også være et tilbud til dem som spiller på et lag, men som føler at de ikke henger helt med.

Vi tenker at tilbudet primært er for gutter og jenter i alderen 9-10 år. Vi understreker at all trening forutsetter at fair play-reglene følges.

Vi har treningstid på Bråtevangen kunstgress tirsdager fra 15.00 til 16.30. Vi lager et seriøst treningsopplegg, men vi tenker at hvis det ikke er moro er det heller ikke god trening.

 

Hilsen Trond Bergsjø og Jan Bålerud.

Trenere på SHIULs BASISAKADEMI

For opplysninger og påmelding:

Kontakt Trond Bergsjø tlf 913 48 485.

trond%20bergsj%C3%B8_edited.jpg

Basis akademiet har en pause frem til covid-19 tillater det

bottom of page