top of page

Årsmøtet

Årsmøte i hovedforeningen er klubbens høyeste beslutningsorgan og holdes 1.kvartal hvert år. Mellom årsmøtene ledes klubben av styret, valgt av årsmøte.

Fotballen arrangerer også ett eget årsmøte i forkant av hoved årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

th.jpg
bottom of page