Årshjul Fotball

Januar:

- Ferdigstille budsjett.

- Påmeldingsfrist for alle lag fra 10 år og elder.

- Oppgjørsskjema for påmelding til serien for alle lag fra 11 år og     eldre, sendes til

  kretsen. Frist 1.februar.

- Søknadsfrist sammensatte lag.

- Planlegge årsrapport og annonsere årsmøte for fotballgruppa.

- Sjekke årshjulet til Akershus Forball krets.(Viktig)

- Terminliste møte 5.div Senior.

- Ta kontakt med årets skolestartere for oppstart av   treningsgruppe I februar.

- Revidere Årshjulet Fotball.

- Revidere Sportsplan.

- Gå igjennom kompetansenivå blant trenere/ledere.

Februar:

- Årsmøte Fotball.

- Søknadsfrister – sjekk ut 6 års serien.

- Søknadsfrist for å arrangere cuper/turneringer.

- Arrangere Klubbdommer kurs.

- Kartlegge kandidater til 9èr dommerkurs.

- Påmeldingsfrist 10-13 år samt kretsserier 2 div og nedover (15.     Februar)

- Påmeldingsfrist for 7`er og 5`er fotball. 8-9 år (28.Februar)

- Oppgjørsskjema for 8-9 åringer.(28.Februar)

- Kretstinget.

Mars:

- Møte med trenere og oppmenn.

- Søknadsfrist for Tine Fotballskole.

- Levere foresatteliste for alle lag til Daglig Leder for kiosk vakt-oppsett.

- Påmelding til Norway Cup.

- Dommermøte med klubbens dommere

- Info fra dommeransvarlig og klubb til trenere, eget møte for sr laget.

- Årsmøte Hovedstyret.

- Melde til kretsen det nye styret.

- Konstituere fotball styret.

- Forbundstinget.

- Møte med lagledere ang. kampverter.(Instrukser for avholdelse av kamper)

- Avholde FairPlay kurs for klubbens ungdomslag.(10 år og eldere. Senior eget møte)

- Oppdatere Fiks med spillere og ledere.

April:

- Klubbdommeroppsett være ferdig.

- Kampansvarligliste - senior

- Loddsalg liste

- Oversikt over A lagets hjemmekaper leveres Coop – fruktkurv

- Møte med Klubbdommere.

- Søknadsfrist for disp. Overårige spillere.

- Levere liste over alle A-lags kamper til Coop 

Mai:

- Planlegge fotballskole.(Egen komite)

- Sebra Cup gjennomføres.

Juni:

- Informasjonslapper til skolen om Tine Fotballskole.

- Annonse i Indre Akershus Blad, Facebook og SHIUL.no om Tine Fotballskole.

- Få dette ut uka føre skoleslutt.

- Samling med alle klubbens dommere.

- Frist for innsending av endring av lag.(Nivå, divisjon, etc.)

Juli:

- Treningsuke A-laget.

- Norway Cup, hvilke lag skal være med? Melde på disse.

- Sette opp, og publisere klubbdommer oppsett for høst sesongen.

August:

- Tine Fotballskole

- GrendeCup.

- Planlegge neste sesong for lag fra 13 år og popover.

- Dialog vedr. overgang til andre klubber. Frist er 10.september.

- Info fra dommeransvarlig og klubb til trenere, eget møte for     senior.

September:

- Innkjøp av premier til aldersbestemte.

- Innkjøp av premier til senior.

- Innkjøp av premier til dommere.

- Søknadsfrist 1 okt. Arrangere turneringer vinter/vår sesongen.

- Ha neste års trener og spillerkabal klar for seniorfotballen.

- Alle lag leverer ønsket treningstid i hallen.

Oktober:

- Avslutning for aldersbestemte lag.

- Avslutning/Fest for seniorfotballen.

- Møte med trenere og oppmenn for evaluering av sesongen.

- Påmelding til eventuell kvalikk spill.

November:

- Siste frist for å ha alt klart for seniorlagene til neste sesong.     (Trenere

  Materialforvaltere)

- Samarbeidslag? Evaluere og tenke neste sesong.

- Kartlegging av aktuelle kandidater til rekruterings dommer kurs.

- Innsending av banesperrer til krets.

- Påmelding KM 5èr Senior.

Desember:

- Påmeldingsfrist for Seniorlag.

- Oppsummering av året, og planlegge det nye.

- Ha på plass trenere for aldersbestemte lag.

- Serie påmelding for Senior.(1.div G14, G16, G19)