top of page

Årshjul Fair-play ansvarlig

Februar:

- Sørge for undertegning av FairPlay kontrakter med senior.

Mars:

- Rekruttere FairPlay kampvert ansvarlig(e) på lags-nivå.

- Gjennomgå FairPlay programmet med ALLE lag, og dommere.

- Sørge for undertegning av Fairplay kontrakter med alle     aldersbestemte lag, samt klubb dommere.

April:

- FairPlay skole for de som fyller 10år.

August:

- Gjennomgå FairPlay programmet med ALLE lag, og dommere.

bottom of page