top of page

Årshjul dommeransvarlig

Januar:

- Kartlegge, og invitere aktuelle kandidater til dommerkurs.

- Følge opp klubbens deltagere på kretsens rekruttering dommerkurs

Februar:

- Arrangere klubbdommer kurs.

- Kartlegge kandidater til nye kurs.

- Gjennomgang av retnings linjer, og regelendringer med klubbens senior, og barne-og ungdomslag.

Mars:

- Arrangere kurs for 9er dommere.

 (resurs person fra egen klubb, eller NFF Akershus)

April:

- Kick Off med Klubb dommere.

- Sette opp, og publisere klubbdommer oppsett for vår sesongen.

- Skaffe dommere til klubbens SEBRA Cup.

Juni:

- Samling med klubbens dommere, etter endt vår sesong.

Juli:

- Sette opp, og publisere klubbdommer oppsett for høst sesongen.

Oktober:

- Arrangere sesong avslutning for klubbens dommere.

- Evaluering av innværende sesong, sammen med klubbens dommere.

- Kartlegging av aktuelle kandidater til kretsens rekruterings dommerkurs

bottom of page